Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypothecaire geldlening. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost, de te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom, de totale lasten zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog.

Levensverzekering

Een verzekering welke op de einddatum een bedrag uitkeert bij in leven zijn of bij eerder overlijden.

Leverage (hefboomwerking)

Vreemd vermogen in verhouding tot de totale fondsinvestering, uitgedrukt in een percentage.

Leveringsakte

De leveringsakte is het document waarmee het eigendom overgaat van de verkoper op de koper.

Kosten koper (k.k.)

De kosten die u maakt voor het verkrijgen in eigendom van uw woning, de zogeheten aankoopkosten en de kosten die u betaalt voor het afsluiten van uw hypotheek, de financieringskosten vormen samen de “kosten koper”.

Laatste inspectie

De laatste inspectie vindt doorgaans maximaal 24 uur voor de opdracht bij de notaris plaats. Tijdens zo’n laatste inspectie kunt u controleren of het bedrijfspand inderdaad leeg is en/of de spullen die bij de koop zijn inbegrepen, zoals vloeren e.d., zijn achtergebleven.

Latente belastingvordering

In de toekomst te verrekenen belastingbedragen (actieve belastinglatentie).

Leegstand

Wanneer een gebouw niet verhuurd of verkocht wordt, dan ontstaat er vaak leegstand. Er is dan geen bewoning of huisvesting.

Koopovereenkomst

Overeenkomst tussen de verkoper en de koper, waarin de koopprijs en aanvullende voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd. Om uw aanspraak op de woning veilig te stellen, kunt u deze koopovereenkomst door de notaris laten registreren in het kadaster. In geval van overlijden of faillissement van de verkoper kan de woning niet in een nalatenschap of schuldverrekening worden opgenomen, en gaat de woning niet aan uw neus voorbij.

Koopsommen

Meervoud van een koopsom.

Kopen

Het overgaan van het eigendom door betaling van een tegenprestatie.

Kavel

Een stuk grond waarop meestal gebouwd kan worden (bouwkavel).

Koop-/aanneemsom

Het bedrag dat u voor uw nieuwbouwwoning moet betalen aan de bouwer/aannemer.

Koopakte

Een koopakte is een overeenkomst die door de koper en de verkoper van bijvoorbeeld roerende of onroerende zaken worden getekend. Ook intellectuele eigendommen, overdraagbare rechten en aandelen in een vennootschap met rechtspersoonlijkheid kunnen middels een koopakte van eigenaar wisselen.

Kantoorverzamelgebouw

Een gebouw waar verschillende bedrijven zijn gehuisvest.

Kantorenmarkt

De markt voor het verkopen en/of verhuren van kantoorpanden.

Kapitalisatiefactor

De koopsom gedeeld door de huur. Indien de kapitalisatiefactor op basis van de koopsom v.o.n. (dus inclusief kosten koper) wordt berekend, resulteert het omgekeerde van de BAR. Het is ook van belang de kapitalisatiefactor exclusief kosten koper te berekenen. De kosten koper maken immers bij verkoop geen onderdeel uit van de opbrengst. Berekening van de kapitalisatiefactor exclusief kosten koper maakt daarom de aankoopprijs en verkoop-opbrengst vergelijkbaar.

Kantoorgebouwen

Complexen waar kantoren in gehuisvest zijn. Meestal zijn dit grote gebouwen.

Kantoorinrichting

Inrichting voor kantoorruimtes.

Kantoorpand

Gebouw dat wordt gebruikt voor kantoorwerkzaamheden.

Kadaster

De instelling waar het eigendom van onroerende zaken wordt geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft 3 belangrijke taken: voorlichting geven aan (startende) ondernemers, registratie in het Handelsregister en het stimuleren van de regionale economie.

Kantoor

Een kantoor is een werkplaats waar administratief, verkoop, ICT etc werk wordt gedaan. Dit gebeurt meestal achter een bureau.

Investeringsbank

Een investeringsbank ofwel zakenbank is een bank die bedrijven en overheden helpt in het aantrekken van geld door middel van het uitgeven en verkopen van securities in de kapitaalmarkten, zowel aandelen (bezit) als obligaties (schuld).

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@bogonline.nl
 • +31 (0)84 8778572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!
 • Groot nationaal netwerk
 • Altijd een 1ste oriĆ«nterend adviesgesprek, gratis en vrijblijvend
 • Uiterlijk binnen 12 uur reactie