Taxatierapport

 1. Taxatierapport uitgebreid, deze is gezamenlijk opgesteld door NVM, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
 2. Waardeverklaring, dit is een verkorte versie van een taxatierapport;
 3. Aanvullende waardeverklaring op een eerder gemaakt taxatierapport.

Waarden

Desgewenst kunnen de volgende waarden bepaald worden:

 • onderhandse verkoopwaarde (huidige marktwaarde) vrij van huur en gebruik;
 • executiewaarde (ten behoeve van de bank) bij eigen gebruik;
 • herbouwwaarde (ten behoeve van herbouwverzekering);
 • WOZ waarde.

Mocht u over taxaties nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen of informatie opvragen via mail..

Taxatierapport: begrippen

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik

De waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. Deze waarde ligt lager dan de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen. 

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde van een woning is het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het verzekerde gebouw, direct na het voorval op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Deze waarde is ook afhankelijk van toegevoegde "bestanddelen" zoals een nieuwe keuken en/of een badkamer. De herbouwwaarde is inclusief of exclusief funderingen en is alleen gebaseerd op de opstal. Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren. 

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander. 

WOZ waarde

De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten. 

Executiewaarde bij eigen gebruik: 

Dit is het bedrag dat het onroerend goed bij gedwongen verkoop zal opleveren. Wordt gebruikt door de hypotheekverstrekker voor het bepalen van de maximale hypotheek.

Herbouwwaarde: 

Dit is het bedrag benodigd voor de wederopbouw van het onroerend goed bij totaalverlies. Wordt door verzekeraars gebruikt voor het bepalen van de verzekerde som.

 • Vragen

  We helpen u graag verder
 • Stuur een e-mail

  info@bogonline.nl
 • +31 (0)84 8778572

  09:00 - 17:00
 • Formulier

  Vul ons contactformulier in!
 • Groot nationaal netwerk
 • Altijd een 1ste oriĆ«nterend adviesgesprek, gratis en vrijblijvend
 • Uiterlijk binnen 12 uur reactie